c3518cb17d976b8
ترجیح غذایی و سوئیچینگ کنۀ شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه‌ای

سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59297

چکیده
  سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه­ای از جمله مهم‌ترین آفاتی هستند که به انواع گیاهان و محصولات گلخانه­ای را حمله می­کنند. کنۀAmblyseius swirskii  یک شکارگر عمومی است که می­تواند از هر دو این آفات تغذیه کند. در این بررسی میزان تغذیۀ این کنۀ شکارگر از مراحل مختلف رشدی هر یک از دوی آفت و ترجیح شکارگر بین مراحل مختلف رشدی هر یک از آفات ...  بیشتر