c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = SSR
تعداد مقالات: 3
2. تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-31

10.22059/ijpps.2017.215320.1006734

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک‌خواه؛ محمدرضا نقوی


3. مطالعۀ تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides عامل بیماری پوسیدگی ریشۀ برنج با استفاده از نشانگر SSR

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-37

10.22059/ijpps.2014.52244

خشنود نوراللهی؛ زینب حقی؛ علی اشرف مهرابی اولادی