c3518cb17d976b8
1. تأثیر کشت سیب‌زمینی در مجاورت یونجه‌زار بر تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقة اردبیل

پژمان تاج میری؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 177-187

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2017.201783.1006698

چکیده
  سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)، مهم‌ترین آفت برگ‌خوار گیاه سیب‌زمینی در ایران است. در این پژوهش تنوع گونه‌ای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخم‌ها، لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در ردیف‌های سیب‌زمینی واقع در فاصله‌های 5، 10، 15 و 20 متری از یونجه‌زار (در کشتزار سیب‌زمینی مجاور یونجه‌زار) ...  بیشتر

2. شناسایی بخشی از فون خانوادۀ Isotomidae (Hexapoda: Collembola) در استان مازندران

الهام یوسفی لفورکی؛ معصومه شایان مهر

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 337-345

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2014.53510

چکیده
  گونه‌های خانوادۀ Isotomidae بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از زیستگاه‌ها یافت می‌شوند. به دنبال مطالعۀ فون این خانواده در استان مازندران، نمونه‌برداری‌هایی از مناطق مختلف استان، طی سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفت. جانوران تحت مطالعه به کمک قیف برلیز جمع‌آوری شدند و برای شناسایی جنس و گونه‌ها از آنها اسلاید ...  بیشتر