c3518cb17d976b8
نقش بافت و مقدار مادة آلی خاک (خاک‌برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica

زهرا سجادی؛ سید محمد رضا موسوی؛ غلامرضا معاف پوریان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 227-240

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57378

چکیده
  این پژوهش در قالب دو آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار طراحی شد. آزمایش اول به‌منظور بررسی توانایی قارچ Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه میزبان و تأثیر آن بر خصوصیات رویشی گیاه لوبیا قرمز (رقم گلی) و در غیاب نماتد مولد گره ریشه شامل سه فاکتور بافت خاک (در سه سطح لوم-شنی، لوم و لوم-رسی)، مادة آلی (خاک‌برگ در دو سطح ...  بیشتر

اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris)

محمد مجتبی کامل منش؛ مریم یارمحمودی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 339-349

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36681

چکیده
  نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در بسیاری از کشورها گزارش شده و خسارت وسیعی را به مزارع حبوبات و غلات می‌زند. این نماتد روی ریشۀ حبوبات در بیشتر مناطق دنیا مشاهده شده است و سبب متورم شدن ریشه و نقصان محصول می‌گردد. به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر روی صفات تکثیری این نماتد و تأثیر خسارت آن روی گیاه لوبیاسفید تحقیق حاضر در سال 1390 در ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 315-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24339

چکیده
  بتا آمینو بوتیریک اسید به عنوان یک محرک القاء مقاومت در گیاهان علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی معرفی شده است. در این تحقیق القاء برخی ترکیبات دفاعی از جمله آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز توسط این ترکیب علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica در گیاه خیار بررسی شده است. نتایج نشان داد که مایه‌زنی ریشه‌های خیار آلوده به نماتد مولد ...  بیشتر