c3518cb17d976b8
رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب‌زمینی، Zeller Phthorimaea operculella

قدیر نوری قنبلانی؛ لیلا متقی نیا؛ زهرا عابدی؛ علیرضا نوری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328323.1006976

چکیده
  زنبورVenturia canescens Gravenhorst یکی از پارازیتوئیدهای مهم بال‌پولکداران آفت است که پراکنش جهانی دارد. برای ارزیابی کارآیی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، مطالعه‌ رفتار جستجوگری آن‌ها ضروری است. در بررسی حاضر، ترجیح سنی میزبان (بین لاروهای سنین اول و چهارم)، واکنش تابعی (تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 64 عددی از لاروهای سن چهارم) و تداخل متقابل ...  بیشتر

واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis روی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis در وضعیت آزمایشگاهی

امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر؛ آرش راسخ

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 151-159

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52256

چکیده
  واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis Mani  روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett در وضعیت آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش، واکنش تابعی یک زنبور ماده (با عمر کمتر از یک روز) به‌مدت 24 ساعت روی تراکم ­های 5، 10، 20، 40، 60 و 100 عدد پورۀ سن سوم سفیدبالک نیشکر در درون یک قفس گیره­ای (با قطر 2 سانتی­متر و ارتفاع 1 سانتی‌متر) بررسی ...  بیشتر

زیست‌شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوکاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ حسین الهیاری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 111-119

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28649

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) در حال حاضر مهمترین آفت انار در ایران می باشد. به منظور مطالعه زیست شناسی زنبور Venturia canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) به عنوان یکی از پارازیتوئیدهای فعال در مرحله لاروی این آفت، آزمایشاتی طراحی و اجرا شد. سن ارجح میزبان، زنده مانی زنبورهای بالغ، تعیین روند تخم گذاری بالغین، طول مراحل رشدی نابالغ و واکنش ...  بیشتر

واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  کفشدوزک‏ها با فعالیت شکارگری خود نقش مهمی در کنترل طبیعی شته‌ها دارند. کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze گونه‌ای با پراکنش جهانی است که در ایران نیز به وفور یافت می‌شود. یکی از معیارهایی که در بررسی کارایی شکارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، واکنش آنها به تغییر تراکم میزبان (واکنش تابعی) است. واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده این کفشدوزک در ...  بیشتر

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب ...  بیشتر

تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد

میترا معزی پور؛ مریم کفیل؛ حسین اللهیاری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  کرم گلوگاه انار، آفت کلیدی باغ های انار در ایران است. زنبورهای تریکوگراما یکی از عوامل اصلی کنترل بیولوژیک این آفت در سطح باغ‌ها هستند که می‌توانند به شکل مؤثری در مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، استفاده شوند. تغییر رفتار پارازیتیسم نسل سوم پرورش آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko، نسبت به تغییرات انبوهی تخم میزبان واسط آزمایشگاهی ...  بیشتر