c3518cb17d976b8
بررسی سازوکارها و بیان پروتئین‌های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنۀ Tetranychus urticae

هدیه شرربار؛ مهدی کاکایی؛ مرضیه صفرالهی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 209-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.137469.1006674

چکیده
  کنة تارتن دونقطه‌ای یکی از مهم‌ترین آفات چندین‌خوار (پلی‌فاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصولات مختلف از جمله بادمجان ایجاد می‌کند. امروزه استفادۀ تلفیقی از روش‌های مختلف کنترل کنه‌های تارتن دونقطه‌ای در قالب برنامه‌های IPM و با محوریت رقم‌های مقاوم، یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی ...  بیشتر

مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی نه رقم زراعی گندم(Triticum aestivum) نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی

مینا رحیمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ محمود محمود پوریوسف میاندواب

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54730

چکیده
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. مهم‌ترین آفت گندم در ایران و کشورهای همسایه است که می‌تواند موجب کاهش شایان توجه عملکرد محصول شود. یکی از روش‌های کنترل آن استفاده از ارقام مقاوم است. به منظور مقایسۀ میزان مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی 9 رقم زراعی گندم نسبت به این آفت، آزمایش‌هایی در شرایط مزرعه‌ای انجام گرفت. در یک سری «آزمون انتخاب ...  بیشتر

مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) ، در شرایط گلخانه‌ای

الهام کباری تازه شهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی اصغر فتحی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 133-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28651

چکیده
  شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae)، آفت مهم گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه‌ها می‌باشد. میزان خسارت آن در گلخانه‌ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق مقاومت نه رقم از ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته‌جالیز در شرایط گلخانه‌ای ارزیابی شد. در ...  بیشتر