c3518cb17d976b8
تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک‌خواه؛ محمدرضا نقوی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-31

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2017.215320.1006734

چکیده
  بیماری لکۀ سیاه سیب مهم‌ترین بیماری اقتصادی این محصول است که سالیانه باعث همه‌گیری (اپیدمی)­هایی در نقاط مختلف جهان می­شود. این بیماری سالیانه باعث خسارت­های کمی و کیفی در مناطق مختلف کاشت سیب­ در کشور می­شود. در این مطالعه، تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت­های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب با استفاده از 18 نشانگر ریز ...  بیشتر

معرفی چند جدایۀ Rhizoctonia solani AG-1 IA با عملکرد با ثبات‌تر در بیماری‌زایی برای نامزدی بررسی‌های مقاومت در گیاه برنج در شمال ایران

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ نشمیل اختیاری؛ سید علی الهی نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2015.54725

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری‌زایی در 290 جدایۀ (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعۀ بیماری‌زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به‌عنوان نمایندگان واکنش‌های متفاوت مشاهده‌ای به بیماری، به روش مایه‌زنی برگ ...  بیشتر

کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه‌های شمال ایران

جلیل حاجی زاده؛ فرید فرجی؛ مهیار رفعتی فرد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  کنه‌های خانواده Ascidae گروه مهمی از بندپایان شکارگر خاکزی، روی گیاهان و مواد انباری را تشکیل می‌دهند، برخی از گونه‌ها نیز با انسان و حیوانات در ارتباطند. به ‌منظور تعیین فون کنه‌های خانواده‌ی Ascidae استان گیلان، طی سالهای 88-1386 نمونه‌برداری‌هایی از زیستگاه‌های مختلف مانند خاک، گیاهان، انبارها، کود و بقایای گیاهی به‌ عمل آمد. درمجموع ...  بیشتر