c3518cb17d976b8
بهبود تعلیق‌پذیری، ماندگاری و زهرآگینی فرآورده‌های تجاری باکتری Bacillus thuringiensis

زهرا اشجعی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.301765.1006942

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین اثر برخی مواد افزودنی در بهبود ماندگاری و تعلیق‌پذیری فرمولاسیون پودر وتابل باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) تهیه شده در آزمایشگاه و فرآورده‌های تجاری (A و B) بود. برای تهیه پودر وتابل بهینه از پودر خشک شده سوسپانسیون باکتری به همراه ساکارز، لاکتوز، آلجینات سدیم، فیبر نارگیل، سیلیکات آلومینیوم، در دو تیمار استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر عامل‌های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست

افشین رستمی؛ حسین صارمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.240366.1006798

چکیده
  امتزاج پروتوپلاست یکی از سیستم­های تراریختی مؤثر در ایجاد تغییرهای ژنتیکی به منظور بهبود عملکرد میکروارگانیسم (ریزجانداران) است که امروزه در جهت رسیدن به یک عامل بیوکنترل (مهار زیستی) موفق در کنترل علف هرزهای مختلف استفاده می­شود. در روش­های معمول تراریختی قارچ­های رشته­ای مانند گونه‌های فوزاریوم، تهیۀ پروتوپلاست نخستین ...  بیشتر