c3518cb17d976b8
سبب‌شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان

مهدی آزادوار؛ حمیدرضا علیزاده؛ محمدرضا صفرنژاد؛ موسی نجفی نیا؛ پیرو بیانکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 87-97

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2019.264279.1006855

چکیده
  عارضۀ نوظهور زوال سریع در سال‌های اخیر سبب مرگ تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان شده است. علائم این بیماری به‌صورت پژمردگی برگ‌ها، پوسیدگی ریشه‌ها و مرگ سریع درختان مشاهده می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل بیماری مذکور انجام شد. حضور پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی با انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ...  بیشتر

شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 71-80

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2013.35624

چکیده
  در طول فصول زراعی 1389-1388 ضمن بازدید از مناطق کشت گوجه فرنگی در شهرستان مرودشت، در مجموع 96 جدایه فوزاریوم از ریشه، طوقه و ساقه گوجه فرنگی جمع آوری شد. جدایه های فوزاریوم بر اساس مطالعات مورفولوژیکی با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردیدند. در این مطالعه گونه های F. equiseti ، F. solani، F. pseudoanthophilumو F. oxysporum بترتیب با فراوانی 10.4، 47.9، 18.75 و 22.9 درصد ...  بیشتر