c3518cb17d976b8
نویسنده = پرویز شیشه بر
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر دما بر ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی زادآوری سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-49

10.22059/ijpps.2013.35621

آرش ملک محمدی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی


3. زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-31

10.22059/ijpps.2012.28642

طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق


4. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 267-273

10.22059/ijpps.2012.24334

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر


5. برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی کفشدوزک خربزه، Epilachna chrysomelina (F.) (Col.: Coccinellidae). روی چند میزبان از خانواده کدوئیان در اهواز

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-10

مژده آکنده؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ یدالله خواجه زاده