c3518cb17d976b8
تاثیر دما بر ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی زادآوری سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis

آرش ملک محمدی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35621

چکیده
  هدف از این پژوهش کسب اطلاعاتی دقیق در مورد میزان رشد و تولید مثل سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett  در چهار دمای ثابت 20، 25، 30 و 1±32 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و 12 ساعت روشنایی و 12  ساعت تاریکی روی بوته­های گلدانی نیشکر به منظور تعیین بهترین دما برای رشد و تولید مثل این حشره بود. میانگین دوره رشد از تخم تا زمان بلوغ ماده­ها  ...  بیشتر

بررسی اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های فلوفنوکسورون و لوفنورون روی پارامترهای جدول زندگی Habrobracon hebetor (Hym.:Braconidae)

پرویز شیشه بر؛ هاجر فعال محمدعلی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 233-242

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30260

چکیده
  اثرات زیرکشندگی دو شبه هورمون جوانی فلوفنوکسورون و لوفنورون روی مراحل لارو، شفیره و حشره کامل Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. برای آزمون این حشره‌کش‌ها روی مراحل لارو و شفیره از روش غوطه‌وری و برای زنبورهای بالغ از روش باقیمانده استفاده شد. در بررسی اثرات زیرکشندگی غلظت‌ مزرعه‌ای (ppm 500) هردو حشره‌کش به‌کار رفت. در ...  بیشتر

زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28642

چکیده
  زیست‌ شناسی کنه تارتن توت فرنگی،Tetranychus turkestani روی خیار، کدو‌مسمایی و خربزه تحت شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره پیش از بلوغ کنه ماده روی خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 14/0±73/7، 24/0±27/8 و 36/0±54/9 روز بود. میزان مرگ و میر مراحل نابالغ روی گیاهان ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 267-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24334

چکیده
  موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) یک آفت مهم چوب در استان خوزستان بوده که خسارت‌های اقتصادی جدی را به لوازم سلولزی وارد می‌نماید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این آفت، 13 جمعیت از نقاط مختلف استان خوزستان به علاوه 2 نمونه از جزیره خارک و بندرعباس جمع‌آوری گردید. بعد از استخراج ژنوم، یک قطعه با طول 486 جفت باز از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ...  بیشتر

برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی کفشدوزک خربزه، Epilachna chrysomelina (F.) (Col.: Coccinellidae). روی چند میزبان از خانواده کدوئیان در اهواز

مژده آکنده؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ یدالله خواجه زاده

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  کفشدوزک خربزه با نام علمی Epilachna chrysomelina (F.) یکی از مهمترین آفاتی است که گیاهان خانواده کدوئیان را مورد حمله قرار می‌دهد. برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی این کفشدوزک که کم و بیش در تمام نقاط ایران وجود دارد، در شهر اهواز بررسی شد. در برنامه نمونه‌برداری از جمعیت کفشدوزک خربزه اندازه مناسب نمونه 12 عدد و سطح زیرین برگ میزبان و مرحله ...  بیشتر

زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‎خوار تاج‎خروس Hypolixus pica (Fabricius)، عامل بیوکنترل علف هرز تاج‎خروس ریشه قرمز، Amaranthus retroflexus L. در دزفول

رجبعلی پورطاهرزرعی؛ پرویز شیشه بر؛ رحیم اسلامی زاده

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 225-232

چکیده
  زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‎خوار تاج‌خروس Hypolixus pica (Fabricius) روی تاج‎خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L. در شرایط طبیعی در باغ‎های مرکبات در دزفول بررسی شد. بوته‎های تاج‎خروس ریشه قرمز در زمین اصلی به صورت تکی در داخل یک قفس چوبی به ابعاد 50×50×100 سانتی‎متر و پوشیده شده با توری ریز قرار گرفتند. در هر قفس سه تا چهار عدد سرخرطومی نر و ماده رهاسازی ...  بیشتر