c3518cb17d976b8
بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی؛ منیژه پناهی خانقاه؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 131-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.248392.1006819

چکیده
  شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius)، یکی از آفات مهم غلات دانه­ریز به‌ویژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)های زیستی شته درون اتاقک رشد تنظیم­شده در دمای 2±25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دورۀ نوری14:10 (روشنایی: تاریکی) در قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرت­های خردشده تعیین شد. عامل اصلی شامل دو رقم گندم (سای­سونز و شیرودی) و عامل ...  بیشتر

توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقۀ خدا آفرین آذربایجان شرقی

شهزاد ایرانی پور؛ منصور عالی پور؛ محمدحسین کاظمی؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.126665.1006643

چکیده
  ملخ ایتالیایی Calliptamusitalicus Linnaeus, 1758هرساله در کانون­های این حشره در منطقۀ خدا آفرین به­ویژه در حالت (فاز) مهاجر هنگامی‌که جمعیت در حال افزایش باشد آسیب شایان‌توجهی به مراتع و کشتزارهای هم‌جوار در مسیرهای پرواز وارد می­سازد. از این‌رو، تغییر جمعیتی و الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ این حشره در مراتع منطقۀ خدا آفرین استان ...  بیشتر

تأثیر رقم‌های مختلف سیب‌زمینی روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت برخی از آنزیم‌های گوارشی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی؛ علیرضا نوری؛ پژمان تاج میری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 109-118

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.226533.1006760

چکیده
  شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت آنزیم‌های گوارشی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) روی هشت رقم سیب‌زمینی شامل آگریا، دای‌فلا، کایزر، لابادیا، لیدی‌روزتا، لوتا، مارفونا و سانته تحت شرایط آزمایشگاهی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16:8 (روشنایی: تاریکی) مطالعه شد. لاروهای سن سوم پرورش داده شده روی رقم کایزر پایین‌ترین ...  بیشتر

مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Say، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52249

چکیده
  در این بررسی ترجیح میزبانی و دورة زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی بررسی شد. در مورد تمام صفات مورد بررسی بین ارقام مختلف اختلاف معنادار مشاهده شد. کمترین تعداد حشرات کامل جلب‌شده روی ارقام راجا، کاردینال و بریجت به ترتیب با میانگین 33/0، 5/0 و 5/0 عدد در هر بوته و کمترین تعداد تخم روی ارقام برایت، ...  بیشتر

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 243-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30261

چکیده
  بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی ...  بیشتر

مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) ، در شرایط گلخانه‌ای

الهام کباری تازه شهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی اصغر فتحی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 133-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28651

چکیده
  شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae)، آفت مهم گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه‌ها می‌باشد. میزان خسارت آن در گلخانه‌ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق مقاومت نه رقم از ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته‌جالیز در شرایط گلخانه‌ای ارزیابی شد. در ...  بیشتر

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

نازنین مستقیمی؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده‌های انباری دراغلب کشورهای جهان می‌باشند. در سال‌های اخیر از زنبور (Say) Habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره‌های آفت در انبارهای بادام‌زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده غلات استفاده‌ شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید ...  بیشتر

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان

محمدرضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ محمود شجاعی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  پسیل پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، یکی از مهم‌ترین آفات درختان پسته در تمام مناطق پسته‌کاری ایران می‌باشد. مطالعه دقیق زیست‌شناسی آفات در شرایط صحرایی، اولین گام در تدوین برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات در یک منطقه خاص است. در این تحقیق تغییرات فصلی جمعیت تخم، پوره و حشرات کامل پسیل پسته طی سال‌های 1386 و 1387 در منطقه رفسنجان بررسی ...  بیشتر