c3518cb17d976b8
نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم

فهیمه نظری؛ ناصر صفایی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مسعود شمس بخش؛ محسن شریفی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 255-262

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.239051.1006797

چکیده
  بیماری گال طوقه یکی از خسارت‏زاترین بیماری‌های باکتریایی است. کنترل زیستی بیماری‌های گیاهی به لحاظ خطرهای ناشی از کاربرد آفت‏کش‏ها امروزه جایگاه ویژه‌ای دارد. این پژوهش برای درک دقیق‌تر‏‏ سازوکار مولکولی سورفکتین روی آگروباکتریوم مولد گال طوقه به‌عنوان پیش‌نیاز امکان استفاده از عامل کنترل زیستی باسیلوس تولیدکننده ...  بیشتر

اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.127186.1006645

چکیده
  گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی ...  بیشتر