c3518cb17d976b8
ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l.، عامل خشکیدگی سرشاخه‌های درختان مرکبات در شمال ایران

حسین طاهری؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید علی الهی‌نیا؛ سید اکبر خداپرست؛ مرتضی گل محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 115-127

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59295

چکیده
  خشکیدگی سرشاخه‌ها و ریزش میوه پس از گلدهی ناشی از قارچ Colletotrichum gloeosporioides، از چالش‌های شایع تولید محصول در درختان مرکبات منطقۀ شمال کشور هستند. به علت افزایش آسیب و زیان بیماری در سال‌های اخیر که می‌تواند ناشی از تغییرپذیری ژنتیکی بیمارگر باشد، ساختار ژنتیکی این قارچ در جمعیت‌های شمال کشور بررسی شد. بدین منظور از چهارباغ در چهار ...  بیشتر

معرفی چند جدایۀ Rhizoctonia solani AG-1 IA با عملکرد با ثبات‌تر در بیماری‌زایی برای نامزدی بررسی‌های مقاومت در گیاه برنج در شمال ایران

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ نشمیل اختیاری؛ سید علی الهی نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54725

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری‌زایی در 290 جدایۀ (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعۀ بیماری‌زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به‌عنوان نمایندگان واکنش‌های متفاوت مشاهده‌ای به بیماری، به روش مایه‌زنی برگ ...  بیشتر