c3518cb17d976b8
القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشۀ ‌گرهی گوجه‌فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

لیلا اصفهانی؛ سالار جمالی؛ آیت اله سعیدی زاده؛ حسن پدرام فر

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 283-294

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.225668.1006757

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma viride، باکتری Pseudomonas fleurescens CHA0 و اسید سالیسیلیک روی نماتد ریشۀ گرهی (M. incognita race2) و تأثیر آن‌ها بر روند تولید آنزیم‌های دفاعی گوجه‌فرنگی، آزمونی در شرایط گلخانه به مرحلۀ‌ اجرا درآمد. جمعیت نماتد روی رقم حساس گوجه‌فرنگی روتگرز تکثیر و گیاهان مورد آزمون، در مرحلۀ چهار برگی مایه‌زنی شدند. میزان فعالیت آنزیم‌های ...  بیشتر

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران

آیت اله سعیدی زاده

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 43-49

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59288

چکیده
  نماتدهای انگل گیاهی درون ریشه و خاک اطراف ریشه بسیاری از گیاهان در جمعیت­های مختلف یافت شده­اند. با توجه به ارزش زیستی فضای سبز شهری و اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کاهش رشد گیاهان در فضای سبز، موضوع شناسایی و تعیین فراوانی و پراکندگی این نماتدها در فضای سبز شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. به‌منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی، نمونه­برداری ...  بیشتر