c3518cb17d976b8
نویسنده = ������������ ����������������
ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 299-307

10.22059/ijpps.2018.242956.1006804

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی


تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-105

10.22059/ijpps.2016.59293

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی