c3518cb17d976b8
تاثیر توام تریپتوفان و اسید آسکوربیک بر برخی از فراسنجه های فیزیولوژیکی، زیستی و رفتاری کارگران زنبور عسل ایرانی Apis mellifaera meda L.

علی همراهی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ مریم معرفی؛ نیما ایلا

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 11-26

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.309403.1006950

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تغذیه همزمان تریپتوفان و اسید اسکوربیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی، رفتاری ، زیستی و تولیدی در زنبور عسل ایرانیApis mellifera L. انجام شد. تیمارهای انتخابی شامل تریپتوفان(12mg/gr)، اسید آسکوربیک(2mg/gr)، مخلوط هر دو و تیمار شاهد در قالب شربت 1:1 (1 کیلو گرم شکر در 1 لیتر آب) که هفته ای یکبار در اختیار زنبورها قرار ...  بیشتر

پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227667.1006765

چکیده
  مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta Myrick. از مهم‌ترین آفت‌های گیاه گوجه­فرنگی Solanum lycopersicum در ایران و جهان به شمار می‌آید که به دلیل قابلیت تولیدمثل بالا و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی بالایی وارد می­سازد. امروزه کنترل رفتاری آفات بر پایۀ مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکال­ها) جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. در این بررسی با تکیه ‌بر ...  بیشتر