c3518cb17d976b8
مقایسه اثرهای کشندگی و سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع روی کنه تارتن انجیر، Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، در شرایط آزمایشگاهی

فائزه باقری؛ فهیمه جلالی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338962.1006997

چکیده
  کنه تارتن انجیر،Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae) Eotetranychus hirsti، از مهم‌ترین آفات انجیر شهرستان استهبان، که بالاترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد، است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت می‌باشد. انتخاب آفت‌کش مناسب که در پایین‌ترین غلظت، بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارت‌های زیست محیطی ...  بیشتر

فون کنه‌های نهان‌استیگمای (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان، ایران

منیره رجبی؛ حسن رحمانی؛ محمدعلی اکرمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54713

چکیده
  فون کنه‌های اریباتید شهرستان زنجان طی سال‌های 1392-1391 بررسی شد. کنه‌ها با استفاده از قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفاف‌سازی در محلول نسبیت، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شد. 46 گونه از 35 جنس متعلق به 24 خانواده به شرح زیر شناسایی شد. همۀ گونه‌ها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش می‌شوند. Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; ...  بیشتر

معرفی کنه‌های اوریباتید عالی (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida: Brachypylina) منطقه شندآباد (استان آذربایجان‌شرقی)

مصطفی میرزایی؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد علی اکرمی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 19-32

چکیده
  مطالعه فونستیک کنه‌های اوریباتید عالی منطقه شندآباد طی فصل زراعی سال 1387 با انجام نمونه‌برداری در سه نوبت (تیر، مرداد و شهریورماه) بررسی شد. این کنه‌‌ها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و از کنه‌های به دست آمده و شفاف شده توسط محلول نسبیت، اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این مطالعه از بین 2500 اسلاید در مجموع 31 گونه از 22 جنس متعلق ...  بیشتر