c3518cb17d976b8
شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی برخی عامل‏ های شبه قارچی ایجادکنندۀ بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ درختان بادام در استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

بهرام شریف نبی؛ فریبا قادری؛ ناهید جوادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 227-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.250205.1006827

چکیده
  بادام یکی از درختان میوه تیرۀ Rosaceae است که در استان‌های‏‏‏ اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای استفاده از دانۀ خوراکی آن نسبت به سایر درختان میوۀ هسته‌دار‏‏‏ بیشتر کشت می‌شود. در این پژوهش، برخی از عامل‏های پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان بادام مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی 53 جدایۀ Phytophthora cactorum (19 جدایه) و ...  بیشتر

جداسازی و بیماری‌زایی قارچ‌های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان گردو در شهرستان کرمانشاه

جهانشیر امینی؛ زینب عزیزی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54721

چکیده
  طی بازدیدهایی که از باغ‌های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد، از ریشه و طوقه و خاک همراه ریشه و طوقۀ درختان گردو که علائم زوال، پوسیدگی طوقه و ریشۀ مشکوک به آلودگی Pythium وPhytophthora  داشتند نمونه‌هایی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها در آزمایشگاه روی محیط‌های کشت عمومی و نیمه‌انتخابی کشت شد. بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، اندام‌های جنسی و غیرجنسی ...  بیشتر

کارایی سویه‌های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته

سید رضا فانی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ مهدیه علیپور مقدم؛ عبدالحمید شرافتی؛ مهدی محمدی مقدم؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36672

چکیده
  طی سال‌های 1387 تا 1390، 100 نمونه خاک از ریزوسفر گیاه، چاله کودی و سطح باغ‌های پستۀ استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی و سمنان با هدف یافتن سویه‌های مناسب تریکودرما، به منظور کنترل بیماری گموز پسته، جمع‌آوری و بررسی شد. با استفاده از محیط‌های اختصاصی و عمومی، 32 سویه Trichoderma harzianum غالباً از ناحیۀ ریزوسفر به‌دست آمد. پس از تعیین میزان کارایی ...  بیشتر