c3518cb17d976b8
اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌ پیله‌خوار نخود Heliothis viriplaca Hufnagel (Lep.: Noctuidae) در منطقه بوکان، استان آذربایجان غربی

حسین ملازاده؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.298434.1006930

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر رقم زراعی و زمان‌های مختلف کاشت در کنترل کرم پیله‌خوار نخود، Heliothis viriplaca Hufnagel، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان بوکان در سال زراعی 1396-1397 اجرا گردید. فاکتور اول، ارقام نخود شامل عادل، گریت، جم، ازکان و منصور و فاکتور دوم سه زمان کاشت در 29 اسفند، ...  بیشتر

ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ غلامرضا حیدری؛ حامد غباری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 99-106

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.269765.1006863

چکیده
  مگس گلرنگ با نام علمی Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) یکی از آفات مهم گلرنگ در جهان است. کشت مخلوط یکی از روش‌های مناسب برای کنترل این آفت است، بنابراین اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود (کشت خالص گلرنگ، سری‌های جایگزینی با الگوهای 4:4، 2:2، 1:1، 3:1 و 1:3 و سری‌های افزایشی 20 و 40 درصد نخود هرکدام در دو حالت بین (I) و اطراف (II) ردیف‌های گلرنگ) ...  بیشتر

شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35624

چکیده
  در طول فصول زراعی 1389-1388 ضمن بازدید از مناطق کشت گوجه فرنگی در شهرستان مرودشت، در مجموع 96 جدایه فوزاریوم از ریشه، طوقه و ساقه گوجه فرنگی جمع آوری شد. جدایه های فوزاریوم بر اساس مطالعات مورفولوژیکی با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردیدند. در این مطالعه گونه های F. equiseti ، F. solani، F. pseudoanthophilumو F. oxysporum بترتیب با فراوانی 10.4، 47.9، 18.75 و 22.9 درصد ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه

حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  بیماری برق‌زدگی نخود که در اثرDidymella rabiei ایجاد می‌شود، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. آلودگی اولیه به این بیماری عمدتاً از بذور و بقایای گیاهی آلوده بوده و آلودگی ثانویه به وسیله اسپورهای غیرجنسی قارچ که روی اندام‌های هوایی گیاه قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود. در بررسی‌های آزمایشگاهی اثرات قارچ‌کش‌های کاپتان، ...  بیشتر