c3518cb17d976b8
بررسی اثرات تنش های آب و هوایی بر شدت آسیب آفات و بیماری های میوه خرما

مسعود لطیفیان

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-53

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.290086.1006912

چکیده
  ریزش میوه، کرم میوه خوار (Batrachedra amydraula Meyrick)، کنه تارتن(Oligonychus afrasiaticus McGregor)، عارضه خشکیدگی خوشه و بیماری خامج (Mauginiella scaettae Cavara) از عوامل مهم خسارت درخت خرما می‏باشد. این تحقیق در طی سال‌های 1385 تا 1394 به مدت 10 سال در منطقه آبادان برای بررسی اثرات تنش‌های حرارتی و رطوبتی بر شدت آسیب و شبیه‌سازی مدل پیش‌آگاهی عوامل خسارت‌زای نخل خرما انجام ...  بیشتر

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  طی سال‌های 1381 تا 1383 باغات خرمای متعددی در جنوب استان کرمان مورد بازدید قرار گرفت. علائم بیماری خشکیدگی برگ درختان خرما بصورت نوارهای قهوه‌ای روشن که از انتهای نوک برگ شروع و بطرف دمبرگ در حال توسعه بودند مشاهده گردید. جهت تشخیص عامل بیماری، بافت‌های آلوده ابتدا با هیپوکلریت سدیم (%05/0) ضدعفونی سطحی و سپس روی محیط کشت سیب‌زمینی، دکستروز ...  بیشتر