c3518cb17d976b8
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات

صدیقه محمدی کهنه شهری؛ سعید عباسی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ داریوش صفایی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-85

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.234521.1006789

چکیده
  بیماری پاخوره با عامل Gaeumannomyces graminis var tritici (Ggt)مخرب‌ترین بیماری ریشۀ غلات در سراسر جهان است. این بیماری از نقاط مختلف ایران از جمله کرمانشاه گزارش شده است. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی مقاومت ارقام گندم، 17 رقم رایج گندم در استان کرمانشاه با مخلوطی از چهار جدایۀ منتخب Ggt مایه‌زنی و مقاومت آن‌ها در شرایط مزرعه بررسی شد. کاشت ارقام طی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59205

چکیده
  بیماری پاخورۀ گندم با عامل (Gaeumannomyces graminis var. tritici) یکی از بیماری­های زیانبار ریشۀ گندم در سراسر جهان است. تابه‌حال رقم مقاومی نسبت به این بیماری در ذخایر توارثی (ژرم­پلاسم) گندم نان معرفی نشده است. در این بررسی 416 ژنوتیپ گندم نان، تهیه‌شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در برابر جدایۀ T-41 این قارچ ارزیابی گلخانه­ای شدند. وزن ...  بیشتر