c3518cb17d976b8
اثرات باکتری Bacillus velezensis UTB96 در کاهش توکسین زرالنون ناشی از قارچ Fusarium graminearum جدا شده از گندم

زهرا داودی؛ حسین صارمی؛ مسعود احمد زاده؛ علی ملیحی پور

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 275-285

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2020.298702.1006931

چکیده
  گندم در معرض آلودگی به بیمارگرهای قارچی و مایکوتوکسین‌های تولیدی آنها قرار دارد. در این بین، توکسین استروژنیک زرالنون یکی از معروف‌ترین توکسین‌هایی است که توسط قارچ عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (گونه‌Fusarium graminearum) در گندم تولید می‌شود. آلوده شدن گندم و محصولات غذایی بدست آمده از آن به زرالنون و خطرات ناشی از آن برای سلامت ...  بیشتر

تأثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

سیدمسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 259-267

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2015.57381

چکیده
  قارچ Aspergillus parasiticus با تولید افلاتوکسین B1تأثیرات جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کنندگان مواد غذایی آلوده به این زهرابۀ قارچی می‌گذارد. در این پژوهش، تیمارهای مختلف pH و غلظت NaCl در محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسین‎زایی آنها با استفاده از سه روش محیط کشت نارگیل - آگار، TLC و HPLC بررسی و مشخص شد که افلاتوکسین‎های تولیدشده به‌وسیلۀ این ...  بیشتر