c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = هتروکاریون
تعداد مقالات: 2
1. سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 339-350

10.22059/ijpps.2015.57391

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه


2. بررسی باروری جنسی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی در جدایه‌های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1389

مونا خوانساری عتیق؛ محمد جوان نیکخواه؛ اکبر خداپرست؛ ماریه ببری؛ کیوان غضنفری