c3518cb17d976b8
ترجیح غذایی و سوئیچینگ کنۀ شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه‌ای

سمیرا حیدری؛ حسین اللهیاری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59297

چکیده
  سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکه­ای از جمله مهم‌ترین آفاتی هستند که به انواع گیاهان و محصولات گلخانه­ای را حمله می­کنند. کنۀAmblyseius swirskii  یک شکارگر عمومی است که می­تواند از هر دو این آفات تغذیه کند. در این بررسی میزان تغذیۀ این کنۀ شکارگر از مراحل مختلف رشدی هر یک از دوی آفت و ترجیح شکارگر بین مراحل مختلف رشدی هر یک از آفات ...  بیشتر

فراوانی جمعیت، تغذیه از شکار و جثۀ بدن سن شکارگر Orius minutus با تغذیه از Tetranychus urticae روی شش رقم سیب‌زمینی

سید علی اصغر فتحی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 191-201

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36670

چکیده
  کنۀ دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، یکی از آفات سیب‌زمینی در منطقۀ اردبیل است. در پژوهش حاضر، تراکم جمعیت کنۀ دولکه‌ای و سن شکارگر Orius minutus L. روی شش رقم سیب‌زمینی در شرایط مزرعه‌ای و در دو سال 1390 و 1391 مطالعه شد. همچنین، میزان جلب‌شوندگی و جثۀ بدن سن شکارگر روی شش رقم سیب‌زمینی آلوده به کنۀ دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی نیز بررسی شد. کمترین ...  بیشتر

مکانیسم‌های مقاومت کنه دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae به آبامکتین

نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسن ساجدی؛ جلال جلالی سندی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 75-83

چکیده
  کنه دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch از آفات مهم درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی در سراسر جهان می‌باشد. پتانسیل بالای تولیدمثل و کوتاهی دوره زندگی همراه با کاربرد مکرر کنه‌کش‌ها به منظور پایین نگه داشتن جمعیت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این کنه را در گسترش مقاومت به کنه‌کش‌ها تسهیل نموده است. در این تحقیق مکانیسم‌های مقاومت کنه دولکه‌ای ...  بیشتر