c3518cb17d976b8
مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59290

چکیده
  جنس Trichoderma قارچی تک‏نیائی است که بعضی از گونه‏های آن به‌عنوان عامل کنترل زیستی (بیوکنترل) شناخته می‏شوند. در این بررسی، یازده جدایه از هفت گونۀ‏ Trichoderma شامل Trichoderma harzianum، T. capillare، T. pleuroticola، T. asperellum، T. koningiopsis،T. brevicompactum و T. virens برای بررسی ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) آن‏ها با یکدیگر و با توالی گونه‌های مرجع ثبت‌شده در بانک ژن ...  بیشتر

ساختار فیلوژنتیکی گونۀTrichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم‌های ایران

بهار کریمیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ دوستمراد ظفری؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ شهرام نعیمی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 59-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52248

چکیده
  استرین‌های قارچ Trichoderma harzianum به‌دلیل کاربرد در کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی و تأثیر بر زندگی بشر، اهمیت فراوانی دارند. در تحقیق حاضر، ساختار فیلوژنتیکی این گونه به‌دست‌آمده از مناطق جغرافیایی مختلف و زیستگاه‌های متنوع در برخی اقلیم‌های ایران (NC، SCD و CSW) بررسی شد. به‌منظور بررسی و غربال اولیه، انگشت‌نگاری 239 جدایۀ به‌دست‌آمده ...  بیشتر

مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorabditis bacteriophora و باکتری همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii

جواد کریمی؛ عباس مکرم حصار؛ مهناز حسنی کاخکی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 353-363

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24343

چکیده
  نماتودهای انگل حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می‌باشند. از میان گروه‌های مرتبط با این نماتودها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایر گروه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی گونه‌های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر