c3518cb17d976b8
شناسایی گونه‌های مخمری جنس Rhodotorula جداشده از میوه سیب با استفاده از روش‌های مولکولی

مونا مختاری؛ حسن رضا اعتباریان؛ محمد رضوی؛ سید حسین میر هندی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 33-41

چکیده
  برخی از مخمرها در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای پس از برداشت میوه‌ها، نقش مهمی دارند. از جمله گونه‌های متعلق به جنس‌های Pichia، Candida، Rhodotorula واجد خواص آنتاگونیستی روی بیماری‌های کپک آبی سیب (Penicillium expansum)و کپک خاکستری سیب (Botrytis mali) می‌باشند. شناسایی دقیق و قطعی مخمرها پایه اولیه و ضروری هر پژوهش روی آنهاست. به علت مشکلات متعدد در روش‌های ...  بیشتر

پایداری مخمر Pichia guilliermondii در فرمولاسیون پودری و بررسی قابلیت کنترل-کنندگی فرمولاسیون‌ها علیه کپک آبی سیب

لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محمدرضا فاضلی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این مطالعه مواد حامل مختلف برای فرمولاسیون پودری Pichia guilliermondii مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس با مواد افزودنی مخلوط شده و سپس به پودر تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج اضافه شد. پایداری فرمولاسیون‌ها در طی دوره شش ماهه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره شش ماهه، بیشترین جمعیت سلول زنده ...  بیشتر

ویژگی‌های فنوتیپی و ژنو تیپی جدایه‌های Erwinia amylovora از میزبان های مختلف در شیراز

شهرزاد توکل باخدا؛ سید محسن تقوی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  از اواخر فروردین سال 1385 تا شهریور سال 1386 باغات میوه مناطق مختلف شیراز مورد بازدید قرار گرفتند و از درختان سیب، به و گلابی دارای علایم سوختگی آتشی نمونه‌برداری شد. تعداد چهل وهفت جدایه باکتری با استفاده از محیط‌کشت‌های آگار غذایی از بافت‌های آلوده جدا و براساس آزمون‌های استاندارد باکتری‌شناسی به‌عنوان Erwinia amylovora تشخیص داده شدند. ...  بیشتر