c3518cb17d976b8
بررسی بیماری‌زایی قارچ عامل پیچیدگی سنبله Dilophospora alopecuri در تعامل با نماتود گال دانه گندم Anguina tritici

ولی اله بابایی زاد؛ حسن ملکی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ محمد آقاجانی؛ رامین حیدری

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.330275.1006980

چکیده
  بیماری پیچیدگی سنبله، با عامل قارچی Dilophospora alopecuri، ازجمله بیماری‌هایی است که در استان گلستان به همراه نماتود گال دانه گندم ( Anguina tritici) مشاهده می‌شود. به‌منظور بررسی بیماری‌زایی قارچ، آزمایشی در دو حالت مایه‌زنی قارچ مذکور به میزبان به تنهایی، در حضور نماتود و نماتود به تنهایی بر روی 4 رقم گندم احسان، کوهدشت، مروارید و لاین شماره ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت رقم‌های تجاری سیب‌زمینی به بیماری لکه‌موجی در شرایط گلخانه و مزرعه

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریم خواه

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.133390.1006660

چکیده
  قارچ‌های Alternaria alternata وA. solani عامل بیماری لکه‌موجی سیب‌زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیب‌زمینی کشور را تهدید می‌کنند. لذا در جهت ارزیابی رقم‌های مقاوم و یا متحمل، بررسی‌هایی در سطح گلخانه با مایه‌زنی گونۀ غالب A. alternata و نیز در سطح مزرعه با آلودگی به‌طور طبیعی روی 24 رقم مورد کشت تجاری سیب‌زمینی در اصفهان و فریدن انجام شد. میانگین ...  بیشتر

بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آردآلود Planococcus citri روی گیاه حسن‌یوسف در شرایط گلخانه‌ای

سمیرا قربانیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ حمید قاجاریه

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 235-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36676

چکیده
  شپشک آردآلود Planococcus citri(Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از رایج‌ترین آفاتی است که روی گیاهان زینتی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی مستعد آلودگی به این آفت، حسن‌یوسف Solenostemon scutellarioides (L.)Codd است. کفشدوزک کریپتولموس Cryptolaemus montrouzieriMulsant (Coleoptera: Coccinellidae)  یک شکارگر چندخوار است که برای کنترل شپشک‌های آردآلود استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ...  بیشتر