c3518cb17d976b8
بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus

محسن فرزانه؛ مسعود احمدزاده؛ علیرضا قاسم پور؛ منصوره میر ابوالفتحی؛ محمد جوان نیکخواه؛ عباس شریفی تهرانی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24326

چکیده
  آفلاتوکسین به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین توکسین‌های قارچی برای انسان و دام محسوب می‌شود. آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین، سبب زیان اقتصادی در کشاورزی، صنایع غذایی و دامی می‌شود. در طبیعت میکروارگانیسم‌هایی وجود دارند که با مکانیسم‌های مختلف، قادر به کاهش این آلودگی در محصولات کشاورزی هستند. در این راستا نحوه تأثیر چهار ...  بیشتر

بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تأثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن

مهسا حاج ملک زنجانی؛ مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ کیوان بهبودی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 163-170

چکیده
  کلنیزاسیون ریشه توسط باکتری‌های آنتاگونیست به عنوان یک پیش‌نیاز برای بیوکنترل موفق مورد توجه قرار می‌گیرد. برای بازدارندگی مؤثر در مقابل بیماری‌های گیاهی، کلنیزاسیون سریع و مناسب برای ممانعت از استقرار بیمارگرها روی سیستم ریشه ضروری می‌باشد. به این منظور، کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط استرین Pseudomonas fluorescens UTPF86 در حضور قارچ Rhizoctonia ...  بیشتر

تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت‎های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت

فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 305-314

چکیده
  شناسایی عوامل محیطی که در تنظیم بیوسنتز آنتی‎بیوتیک‎ها توسط سودومونادهای فلورسنت مؤثر است گامی مؤثر در زمینه افزایش توانایی این باکتری‎ها در بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی به شمار می‎رود. بررسی نه جدایه سودوموناد فلورسنت به کار رفته در جلوگیری از رشد قارچ Rhizoctonia solani، عامل پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از روشHPLC نشان داد ...  بیشتر

بررسی کارآیی برخی روش‌های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار

ناهید معرف زاده؛ مجتبی محمدی؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  بیماری آتشک با عامل باکتریایی Erwinia amylovora از بیماری‌های مهم میوه‌های دانه‌دار محسوب می‌شود. این بیماری طی سال‌های گذشته خسارت‌های هنگفتی به باغ‌های میوه دانه‌دار ایران تحمیل نموده است. استفاده از روش‌های دقیق و قابل اطمینان جهت شناسایی و ردیابی به موقع بیمارگر، به کنترل زود هنگام و جلوگیری از گسترش بیماری و حذف درختان آلوده کمک ...  بیشتر

کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia

مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ مریم نبی زاده

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  کنترل بیولوژیکی بیماری‌های ناشی از Rhizoctonia solani به عنوان یک روش جایگزین مواد شیمیایی مورد توجه و مطالعات وسیعی قرار گرفته است. باکتری Burkholderia (Pseudomonas) cepacia از جمله گونه‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. باکتری B. cepacia به عنوان یک نماتد کش بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به ثبت رسیده است. براساس تحقیقات ...  بیشتر