c3518cb17d976b8
تخمین آستانه‌ی پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی جمعیت‌های کرم سیب مستقر در استان‌های تهران، آذربایجان غربی و اصفهان

حسین رنجبر اقدم؛ میثم قاسمی؛ یونس کریمپور

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 265-274

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.290195.1006913

چکیده
  کرم سیب، Cydia pomonella (Linnaeus)، مهمترین آفت باغات سیب ایران است. بکارگیری روش‌های نوین پیش آگاهی به منظور کنترل موفقیت آمیز این آفت ضروری است. مدل‌های پیش‌آگاهی فنولوژیک، اساساً بر مبنای فنولوژی تابع دمای آفات تهیه می‌شوند. به منظور ارائه‌ و بکارگیری یک مدل پیش آگاهی با کارایی و دقت بالا، برآورد مهمترین شاخص‌های اکوفیزیولوژیک آفات ضروری ...  بیشتر

جمع‌آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل‌وارۀTrichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب،Cydia pomonella در منطقۀ دماوند

حسین رنجبر اقدم؛ محمدرضا عطاران

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54711

چکیده
  به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

بـررسی تأثیر ارقـام مختلف بـرنج بر فـراسنجه‏ های جـدول زندگی و رشـد جمعیت زنبـورTrichogramma brassicae ، پـارازیتوئید تخم ساقه ‏خوار برنج Chilo suppressalis

حسین رنجبر اقدم؛ راحله محمودیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52242

چکیده
  در این تحقیق تأثیر ارقام مختلف برنج به‌عنوان حلقۀ اول زنجیرۀ غذایی بر فراسنجه‏های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبه‌عنوان حلقۀ سوم زنجیرۀ غذایی، بررسی شد. در این راستا، چهار رقم برنج رایج در استان مازندران شامل دو رقم زودرس طارم محلی و طارم هاشمی و دو رقم دیررس فجر و ندا به‌عنوان میزبان‏های کرم ساقه‏خوار ...  بیشتر

بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آردآلود Planococcus citri روی گیاه حسن‌یوسف در شرایط گلخانه‌ای

سمیرا قربانیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ حمید قاجاریه

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 235-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36676

چکیده
  شپشک آردآلود Planococcus citri(Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از رایج‌ترین آفاتی است که روی گیاهان زینتی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی مستعد آلودگی به این آفت، حسن‌یوسف Solenostemon scutellarioides (L.)Codd است. کفشدوزک کریپتولموس Cryptolaemus montrouzieriMulsant (Coleoptera: Coccinellidae)  یک شکارگر چندخوار است که برای کنترل شپشک‌های آردآلود استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ...  بیشتر