c3518cb17d976b8
بهبود تعلیق‌پذیری، ماندگاری و زهرآگینی فرآورده‌های تجاری باکتری Bacillus thuringiensis

زهرا اشجعی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.301765.1006942

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین اثر برخی مواد افزودنی در بهبود ماندگاری و تعلیق‌پذیری فرمولاسیون پودر وتابل باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) تهیه شده در آزمایشگاه و فرآورده‌های تجاری (A و B) بود. برای تهیه پودر وتابل بهینه از پودر خشک شده سوسپانسیون باکتری به همراه ساکارز، لاکتوز، آلجینات سدیم، فیبر نارگیل، سیلیکات آلومینیوم، در دو تیمار استفاده ...  بیشتر

جمع‌آوری و تعیین ویژگی جدایه‌های ایرانی ویروس چندوجهی هسته‌ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Single Nucleopolyhedro virus (HearSNPV) بر مبنای ژن پلی‌هدرین (polh)

راحله شهبازی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مسعود نادرپور؛ علی مهرور؛ اکبر دیزجی؛ فاطمه فتوحی

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 195-207

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.302425.1006943

چکیده
  استفاده از روش‌های مبتنی بر اسیدنوکلئیک در شناسایی ویروس‌ها به دلیل ساختار کوچک ژنومی آن‌ها و تفاوت‌های جزئی در سطح نوکلئوتید بین جدایه‌ها یا استرین‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر، لاروهای مرده و/یا بیمار از مزارع گوجه‌فرنگی مناطق مختلف جغرافیایی ایران جمع‌آوری و برای آلودگی باکولوویروسیHelicoverpa armigera Single nucleopolyhedrovirus ...  بیشتر

فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57383

چکیده
  شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، یک آفت جهانی خطرناک برای محصولات خانواده چلیپائیان به حساب می‌آید. این آفت در مناطق مختلف به حشره‌کش‌های شیمیایی متفاوت و حتی برخی سویه‌های باکتری Bacillus thuringiensis مقاومت نشان داده است. در راستای مدیریت جمعیت این آفت، شناخت ویژگی‌های رشدی جمعیت آن روی میزبان‌های مختلف گیاهی یکی از اقدامات ...  بیشتر

تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53503

چکیده
  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب‌پرۀ پشت‌الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان‌های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال‌های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقۀ زیستی)،Apanteles sp.  (کرج و اصفهان)، ...  بیشتر

اثر محیط‌های ‌کشت مختلف بر زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygater integriceps

سیامک روشندل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ حسین اللهیاری؛ رسول مرزبان

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 225-234

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36668

چکیده
  زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای تولیدی قارچ Metarhizium anisopliae در محیط‌های کشت مختلف علیه پوره‌ها و حشرات بالغ سن گندم Eurygaster integriceps بررسی شد. آزمایش‌ها با آرایش فاکتوریل ‌در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام ‌شد. کلیۀ آزمون‌های تعیین زهرآگینی به روش زیست‌سنجی غوطه‌وری با غلظت‌های 103 تا 107 اسپور بر میلی‌لیتر انجام شد. نتایج ...  بیشتر