c3518cb17d976b8
نویسنده = مهیار شیخ الاسلامی
ارزیابی قارچکش بیولوژیکی رویین1 در مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 87-95

10.22059/ijpps.2021.315025.1006962

مهیار شیخ الاسلامی؛ شهرام نعیمی؛ ُسید باقر محمودی؛ علی جلیلیان


ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-85

10.22059/ijpps.2019.234521.1006789

صدیقه محمدی کهنه شهری؛ سعید عباسی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ داریوش صفایی