c3518cb17d976b8
بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.304142.1006944

چکیده
  پروانه برگخوار چمن با نام علمی Spodoptera cilium (Guenee 1852) یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ Beauveria bassiana Vuill (Bals.) شامل IRAN440C و IRAN441C روی لاروهای S. cilium در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ صورت گرفت. لاروها در دمای۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تناوب ...  بیشتر

ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.242443.1006802

چکیده
  مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، شاخه‌های 10 سانتی‌متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده شد. سپس به‌صورت ...  بیشتر

پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227667.1006765

چکیده
  مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta Myrick. از مهم‌ترین آفت‌های گیاه گوجه­فرنگی Solanum lycopersicum در ایران و جهان به شمار می‌آید که به دلیل قابلیت تولیدمثل بالا و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی بالایی وارد می­سازد. امروزه کنترل رفتاری آفات بر پایۀ مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکال­ها) جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. در این بررسی با تکیه ‌بر ...  بیشتر