c3518cb17d976b8
تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه روی برخی شاخص‌های جدول زندگی سوسک کشیش (Rhyzopertha dominica F.)

قدیر نوری قنبلانی؛ زهرا عابدی؛ لیلا متقی نیا؛ علیرضا نوری

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.345412.1007008

چکیده
  سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica F.، یک آفت مهم محصولات انباری است که از نظر اقتصادی، خسارت قابل توجهی را در غلات ایجاد می‌کند. با توجه به ضرورت استفاده از روش‌های کنترل جایگزین سموم شیمیایی، در پژوهش حاضر تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های دو گونه گیاهی زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه رویR. dominica مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب‌زمینی، Zeller Phthorimaea operculella

قدیر نوری قنبلانی؛ لیلا متقی نیا؛ زهرا عابدی؛ علیرضا نوری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328323.1006976

چکیده
  زنبورVenturia canescens Gravenhorst یکی از پارازیتوئیدهای مهم بال‌پولکداران آفت است که پراکنش جهانی دارد. برای ارزیابی کارآیی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، مطالعه‌ رفتار جستجوگری آن‌ها ضروری است. در بررسی حاضر، ترجیح سنی میزبان (بین لاروهای سنین اول و چهارم)، واکنش تابعی (تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 64 عددی از لاروهای سن چهارم) و تداخل متقابل ...  بیشتر

سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانس‌های زیره سیاه (Bunium persicum Boiss.)، دارچین (Cinnamomum zeylanicum Blume) و نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) روی بید غلات،Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae)

قدیر نوری قنبلانی؛ زهرا عابدی؛ لیلا متقی نیا؛ علیرضا نوری

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 53-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.320474.1006971

چکیده
  بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier، گونه‌ای با پراکنش وسیع است که خسارت قابل ملاحظه‌ای در دانه‌های غلات ایجاد می‌کند. در این مطالعه، سمیت تدخینی (LC50, LC90) و تاثیر زیرکشندگی (LC25) اسانس‌های سه گیاه دارویی زیره سیاه، دارچین و نعناع فلفلی روی تخم و حشرات کامل این آفت مورد ارزیابی قرار گرفت. ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی ...  بیشتر