c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = بیماریزایی
شناسایی پاتوتیپ‌های قارچ Didymella rabiei،عامل برق‎زدگی نخود در استان‌های ایلام و کرمانشاه

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 187-193

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت