c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = کلونیزاسیون
برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم‌های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 327-339

10.22059/ijpps.2017.234063.1006788

هدی حسین راده؛ کیوان بهبودی؛ ژیلا دلخواه


بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه‌ای

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-94

عباس شریفی تهران؛ محسن فرزانه؛ فرزاد افشاری؛ کیوان بهبودی؛ استفن کلنبرجر؛ ماریا پچی تار؛ کریستوف کیل؛ فابیو ماسچر