c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = باسیلوس
تعداد مقالات: 3
1. مهار بیماری پاخورۀ گندم (Gaeumannomyces tritici) با استفاده از تلفیق باکتری Bacillus subtilis GB03 و چند عنصر غذایی مهم در خاک

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 37-51

10.22059/ijpps.2021.311482.1006955

فرشته سعید سروبابایی؛ سعید عباسی؛ روح الله شریفی؛ علی بهشتی آل آقا


2. پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 293-301

10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی


3. ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 253-262

10.22059/ijpps.2014.36674

جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی