c3518cb17d976b8
مقایسه پهپاد با سم‌پاش تراکتوری لانس دار در کنترل زنجرک خرما

محمود صفری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.281898.1006894

چکیده
  آفت زنجرک خرما با تغذیه از شیره برگ و ترشح عسلک، موجب ضعف نخل‌های خرما و کاهش شدید کیفیت میوه و بازارپسندی آن می‌شود. برای کنترل شیمیایی این آفت در نخلستان‌های کشور، غالباً از سم‌پاش‌های لانس دار پشت تراکتوری استفاده می‌شود. این روش، به دلیل فشار بالای پاشش، موجب باد بردگی محلول سم و افزایش میزان مصرف آن در هکتار و آلودگی محیط‌زیست ...  بیشتر

تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 243-251

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.226862.1006761

چکیده
   بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات بسیار مهم و کلیدی گوجه‌فرنگی در جهان بوده که به‌تازگی با ورود به ایران تولید این محصول را به‌شدت تهدید می‌کند. این آفت در شرایط مساعد محیطی، چندین نسل در سال دارد که می­تواند مقاومت به انواع حشره‌کش را در پی داشته باشد. یکی از روش­های به نسبت کم‌هزینه و کم‌خطر مهار و مدیریت کنترل این ...  بیشتر

کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

چکیده
  پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این ...  بیشتر

کارایی حشره‌کش‌ها و فرمولاسیون‌های مختلف در کنترل شیمیایی حشرات کامل زمستان‌گذران سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در منطقه قزوین

حسین نوری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 107-114

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59294

چکیده
  مهار شیمیایی علیه سن مادر Eurygaster integriceps Put. اغلب اوقات کارایی خوبی ندارد. کاربرد حشره‌کش‌های به نسبت پایدار و فرمولاسیون‌هایی که مدت پایداری حشره‌کش‌ها را افزایش می‌دهند می‌تواند ضمن افزایش کارایی کنترل شیمیایی سن مادر، میزان سطح مبارزه با پورۀ سن گندم را کاهش دهد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با شش تیمار، در چهار ...  بیشتر

تأثیر دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae (Metschnikof.)Sorokin (Fungi: Ascomycota) روی شته روسی گندمDiuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

علی محمدی پور؛ مهران غزوی؛ احمد بغدادی؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 353-359

چکیده
  تأثیر دو جدایه (Metschnikof.) Sorokin Metarhizium anisopliae جدا شده از روی حشره کامل سر خرطومی حنایی خرما (Oliv.) (DEMI001) Rhynchophorus ferrugineus و سخت بالپوش (DEMI002) (Men.) Parandra caspica، روی حشره کامل شته روسی گندم Diuraphis noxia در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون قرار گرفت. پس از تعیین غلظت‌های حداقل و حداکثر این دو جدایه با غلظت‌های 103، 104، 105، 106 کنیدی در میلی‌لیتر، با شش تکرار مورد ...  بیشتر