c3518cb17d976b8
نویسنده = حسین علایی
ارزیابی اثرآنتاگونیستی گونه‌های Trichoderma روی Phytophthora citrophthora، عامل پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 295-311

10.22059/ijpps.2023.352568.1007015

نسیبه براهویی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی


ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 299-307

10.22059/ijpps.2018.242956.1006804

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی


بررسی میزان آلودگی خوراک پرندگان به قارچ Aspergillus در برخی استان‌های کشور

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-60

10.22059/ijpps.2016.59289

زهره هنرجو؛ ابراهیم صداقتی؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان


تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-105

10.22059/ijpps.2016.59293

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی