c3518cb17d976b8
بررسی ساختار و روابط تبارزایی پروتئین پوششی جدایه‌های ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع باقلای ایران

علی برادر؛ احمد حسینی؛ سمیه عبدانی بابکی؛ ثمین السادات حسینی فرهنگی

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 147-159

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.299695.1006933

چکیده
  ویروس موزائیک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus) یکی از ویروس‌های متعلق به جنس پوتی‌ویروس، دارای دامنه میزبانی وسیع و پراکندگی جغرافیایی گسترده‌ای می‌باشد. این ویروس سالیانه خسارت بالایی به حبوبات مختلف از جمله باقلا در ایران وارد می‌کند. در این پژوهش13 جدایه‌ ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع باقلای استان‌های مختلف ایران (استان‌های سیستان ...  بیشتر

بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204759.1006707

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مهم زیانبار با دامنۀ میزبانی گسترده است. در این پژوهش با توجه به شناسایی ویروس وای سیب‌زمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی 1392، ویژگی­های سه جدایۀ انتخابی از شهرستان­های دزفول، شوشتر و شوش (7Tu، 9Tu و 10Tu) بررسی شد. در آزمون تعیین دامنۀ میزبانی، سه جدایه ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های مولکولی یک جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از محصول گوجه‌فرنگی از شهرستان یزد بر پایۀ توالی قسمت‌هایی از ژنوم

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.140753.1006685

چکیده
  گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایۀ یک بررسی انجام‌شده در سال 1392 ویروس وای سیب‌زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت‌هایی از ژنوم یک جدایۀ انتخابی از این ویروس با نام جدایۀ T5 افزونش و توالی‌یابی شد. پس از استخراج RNA کل ...  بیشتر

اثر سه سویۀ Pseudomonas fluorescens بر کلروفیل، کارتنویید و سه عنصر غذایی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی تلقیح‌شده با ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus)

عبدالله معصومی؛ ثمین حسینی؛ روح‌الله صابری ریسه؛ احمد حسینی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54727

چکیده
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV) یکی از ویروس‌های مهم خسارت‌زاست که مدیریت آن به علت دامنۀ میزبانی وسیع و ناقلان زیاد، همواره مشکل‌زا بوده است. در این پژوهش برای کنترل این ویروس در 16 ژنوتیپ مختلف لوبیای معمولی از سه سویۀ CHA0، VUPF5 و VUPF5Δ باکتری Pseudomonas fluorescensاستفاده شد. بذرهای لوبیا قبل از کشت با سوسپانسیونی به میزان cfu/cc 108 ...  بیشتر