c3518cb17d976b8
شناسایی قارچ‌هایی از تیره Didymellaceae همراه علائم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی در استان خوزستان

فاطمه کشاورزی؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.341338.1007005

چکیده
  اکالیپتوس (Eucalyptus sp..)، بارهنگ (Plantago sp. )، خارشتر (Alhagi sp..)، سه‏پستان (Cordia myxa)، شیرین‏بیان (Glycyrrhiza glabra)، شوید (Anethum graveolens)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) از گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان خوزستان هستند که می‌توانند میزبان تعداد زیادی قارچ‏های بیماری‌زای و غیر بیماری‏زای گیاهی باشند. در این مطالعه درطول سال‌های ...  بیشتر

بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.304142.1006944

چکیده
  پروانه برگخوار چمن با نام علمی Spodoptera cilium (Guenee 1852) یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ Beauveria bassiana Vuill (Bals.) شامل IRAN440C و IRAN441C روی لاروهای S. cilium در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ صورت گرفت. لاروها در دمای۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تناوب ...  بیشتر

بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 41-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.231285.1006778

چکیده
  ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) یکی از بیماری‌های مهم گیاه نیشکر است. در این پژوهش غربال‌گری بیماری ویروس موزاییک نیشکر در ارقام وارداتی و نمونه‌های موجود در داخل با روش‌های مولکولی مبتنی بر اسید نوکلئیک انجام شد. در سال زراعی 94-1393، نمونه‌های دارای علائم بیماری از 90 رقم مختلف مربوط به شش کشتخوان نیشکر جمع‌آوری و بخش‌هایی از پهنک آن‌ها ...  بیشتر

مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.255524.1006842

چکیده
  در این پژوهش، 12 سویۀ بومی و 80 سویه از گونه‌های شناخته‌شدۀ سه جنس Allophoma،Didymella  و Neodidymelliopsis گزینش شدند و در یک تجزیه‏و‏تحلیل تبارزایشی جهت هم­سنجی ناحیه‏های ژنی ITS، دومین D1 و D2 از زیرواحد بزرگ ژن ریبوزومی (D1/D2 LSU rDNA)، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز در جداسازی گونه‌ها استفاده شدند. ناحیه‏های ژنی سویه‌های بومی با به‌کارگیری DNA استخراج‌شده ...  بیشتر

مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59290

چکیده
  جنس Trichoderma قارچی تک‏نیائی است که بعضی از گونه‏های آن به‌عنوان عامل کنترل زیستی (بیوکنترل) شناخته می‏شوند. در این بررسی، یازده جدایه از هفت گونۀ‏ Trichoderma شامل Trichoderma harzianum، T. capillare، T. pleuroticola، T. asperellum، T. koningiopsis،T. brevicompactum و T. virens برای بررسی ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) آن‏ها با یکدیگر و با توالی گونه‌های مرجع ثبت‌شده در بانک ژن ...  بیشتر

نسب‏شناسی ژنی برای قطعه ‏توالی‏های افتراقی بیان‌شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشة گوجه‏ فرنگی

مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52258

چکیده
  بعضی سویه‏های تریکودرما به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علیه بیمارگرهای گیاهی استفاده شده‌اند. روش نمایش افتراقی تکثیر نسخه‏های معکوس mRNA (DDRT-PCR) استفاده شد تا ژن‏های متمایز بیان‌شدة سویة T. harzianum T7 در طول مراحل کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه ‏فرنگی ردیابی شود. تولیدات DDRT-PCR روی ژل ‏آگارز تفکیک و 42 باند افتراقی برش خالص‏سازی، ...  بیشتر