c3518cb17d976b8
فیتوهورمون اسپرمیدین و القا مقاومت دو رقم متحمل ترمه و حساس کاپیتان گوجه فرنگی به بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum fsp. Lycopersici

سید کاظم صباغ؛ مسعود گلستانی؛ محمد رضا سرافراز اردکانی؛ عباسی اسماعیل؛ مرضیه طاهری

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 297-313

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.299224.1006932

چکیده
  در این تحقیق اثر پلی آمین اسپرمیدین در القا مقاومت گیاه گوجه فرنگی به این بیماری پژمردگی فوزاریمی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum fsp. lycopercisi در دو رقم حساس کاپیتان و متحل ترمه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یک طرح فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه انجام گردید. محلول اسپرمیدین با غلظتهای 1 و 1/0 میلی مولار ...  بیشتر

ارزیابی دگرگونی‌های زیست‏ شیمیایی و مولکولی گیاه گوجه‌فرنگی در برهمکنش با بیمارگر Alternaria solani

بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.258949.1006848

چکیده
  لکه موجی از بیماری‌های مهم گیاه گوجه‌فرنگی است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود. با توجه به کاربرد بی‌رویۀ آفت‏کش‏ها در مهار این بیماری شناسایی سازوکارهای دفاعی گیاه در برابر بیمارگر می‌تواند در شناساندن ارقام مقاوم و مهار زیان بیمارگر سودمند واقع شود. در این پژوهش برخی دگرگونی‌های زیست‏شیمیایی و الگوی تظاهر ژن‌های PR1b1 ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ formosus Sakag. Paecilomyces، عامل بیماری سر‌خشکیدگی درختان پسته در استان‌های خراسان رضوی و یزد

فاطمه رستمی؛ سید کاظم صباغ؛ ناصر پنجه که؛ مهدی پیرنیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.213177.1006728

چکیده
  در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان‌های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایۀ منتخب با استفاده از نشانگر SSR، درجۀ بالایی از چندشکلی را در جدایه‌های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیۀ خوشه‌ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، ...  بیشتر

اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم‌های مؤثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم

وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 363-371

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57394

چکیده
  در این تحقیق، نقش کیتوزان به عنوان یک محرک زیستی مکانیسم دفاعی در گندم آلوده به Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم بررسی شد. به منظور بررسی بیان ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی و فعالیت آنزیمی، آزمایش گلخانه‌ای به‌صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این مطالعه محلول کیتوزان با غلظت‌های مختلف ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

سید یوسف بهروز؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54726

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه‌های دارای علایم لکه‌برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال‌های 92-1391 جمع‌آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت‌شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ویژگی‌های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه‌های ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Ascochyta rabiei، عامل برق‌زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR

منصوره رحیمی؛ سید کاظم صباغ؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسن سلطانلو؛ محمد سالاری؛ ناصر پنجه که

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 273-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36673

چکیده
  بیماری برق‌زدگی با عامل Ascochyta rabiei یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های نخود است. در این تحقیق، با هدف مطالعۀ ساختار ژنتیکی قارچ عامل بیماری، نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی از مزارع هشت منطقۀ مختلف استان لرستان (ازنا، الشتر، بروجرد، پلدختر، چگنی، خرم‌آباد، کوهدشت و نورآباد) صورت گرفت. پس از کشت نمونه‌ها روی محیط کشت اختصاصی آرد نخود، دکستروز ...  بیشتر