c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = دما
مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski. (Prostigmata: Tetranychidae)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

ملیحه لطیفی؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیرضا صبوری؛ حسین اللهیاری