c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = پراکنش
شناسایی پاتوتیپ‌های قارچ Didymella rabiei،عامل برق‎زدگی نخود در استان‌های ایلام و کرمانشاه

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 187-193

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت


مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

دوره 40، شماره 2، بهمن 1388

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی