c3518cb17d976b8
ارزیابی روش‌های کنترل شیمیایی و زراعی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae)، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

سید محمد رضا تهامی؛ علی رضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2023.350634.1007013

چکیده
  پسیل معمولی پسته، مهم‌ترین آفت بومی در پسته‌کاری‌های ایران می‌باشد. در این پژوهش مقادیر LC50 و LC90 آفتکش‌های موونتو، سیوانتو، استارکل و دایابون روی این آفت در شرایط آزمایشگاهی به دست آمد. سپس در شرایط صحرایی به همراه تیمار آب‌پاشی و کود مایع سیلیکات پتاسیم علیه آفت به کار رفت. میزان مرگ‌و‌میر پوره‌ها 3، 7، 14 و 21 روز بعد از محلول‌پاشی ...  بیشتر

الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) در منطقۀ رفسنجان

ابوالقاسم توکلی زاده؛ محمدرضا حسنی؛ زهرا شیبانی تذرجی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.244929.1006810

چکیده
  پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae ‎Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)‎، یکی از مهم­ترین آفات درختان پسته در کشور ایران است. به­منظور بررسی الگوی پراکنش‎ ‎فضایی تخم و پورۀ این آفت، نمونه‎برداری‎های هفتگی و منظم از باغ پسته، رقم کله­قوچی انجام شد. برگچۀ انتهایی درختا­­ن به‌عنوان واحد نمونه‎برداری انتخاب و تراکم جمعیت تخم و ...  بیشتر

تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم‌های مختلف پسته در استان خراسان رضوی

سمانه غلامی مقدم؛ ناصر معینی نقده؛ لیلا ندرلو

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 57-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.229355.1006769

چکیده
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae)، یکی از آفات کلیدی پسته‎کاری‎های ایران است. نمونه‎برداری‎ از سه باغ شامل رقم‌های سفید، اکبری و کله قوچی صورت گرفت. واحد نمونه‌برداری پوره­ها برگ پسته و حشرات کامل یک کارت چسبندۀ زردرنگ انتخاب شد. تعداد پوره‎ها و حشرات کامل به‎صورت هفتگی شمارش و ثبت شد. تفاوت تراکم پوره‎ها و حشرات کامل روی ...  بیشتر

اثر دما بر برخی ویژگی‌های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegate (Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer. و تخم بید غلات Sitotroga cerealella Olivier

فاطمه اصغری؛ محمد امین سمیع؛ کامران مهدیان؛ مهدی بصیرت؛ حمزه ایزدی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 137-149

چکیده
  ویژگی‌هایی مانند سرعت رشد، ماندگاری بیشتر، باروری بالاتر و درشتی بدن دشمنان طبیعی حشرات، برای تولید انبوه آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی مهم هستند. برای این مهم، عوامل وابسته به نرخ رشد برای ایجاد تنوع ژنتیکی در برابر واکنش‌های وابسته به دما انتخاب می‌شوند. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ...  بیشتر