c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان‌های استان زنجان

رقیه مرادی؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی؛ محمد حاجی زاده

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246930.1006816

چکیده
  به­منظور بررسی وضعیت ویروس­های مهم متعلق به جنس نپوویروس از تاکستان­های استان زنجان، نمونه‌برداری در سال­های زراعی 95-۹4 به‌صورت انتخابی از گیاهان دارای نشانه‌های مشکوک به بیماری‌های ویروسی انجام و درمجموع 168 نمونۀ گیاهی دارای نشانه و بدون نشانه گرد‌آوری شد. استخراج آر.ان.­ای کل از بافت­های برگی و آوندی 57 نمونه بر اساس ...  بیشتر

بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204759.1006707

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مهم زیانبار با دامنۀ میزبانی گسترده است. در این پژوهش با توجه به شناسایی ویروس وای سیب‌زمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی 1392، ویژگی­های سه جدایۀ انتخابی از شهرستان­های دزفول، شوشتر و شوش (7Tu، 9Tu و 10Tu) بررسی شد. در آزمون تعیین دامنۀ میزبانی، سه جدایه ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های مولکولی یک جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از محصول گوجه‌فرنگی از شهرستان یزد بر پایۀ توالی قسمت‌هایی از ژنوم

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.140753.1006685

چکیده
  گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایۀ یک بررسی انجام‌شده در سال 1392 ویروس وای سیب‌زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت‌هایی از ژنوم یک جدایۀ انتخابی از این ویروس با نام جدایۀ T5 افزونش و توالی‌یابی شد. پس از استخراج RNA کل ...  بیشتر

شناسایی مولکولی ستلایت آران‌ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 223-231

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30259

چکیده
  ستلایت آران‌ای در برخی جدایه های ویروس موزاییک خیارCucumber mosaic virus, (CMV) سبب کاهش یا تشدید علائم این ویروس می‌شود. جهت بررسی وجود ستلایت آران-ای‌، نمونه‌های آلوده گیاهی مشکوک به CMV از میزبان‌های مختلف جمع‌آوری شدند. ابتدا با استفاده از روشهای سرولوژیک مانند DAS-ELISA و دیبا CMV ردیابی شد. به منظور بررسی بیشتر علائم و اثر احتمالی ستلایت آران‌ای ...  بیشتر

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30256

چکیده
  ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ringspot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. زوال ناشی از این عامل ویروسی یکی از عوامل تخریب درختان میوه در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگیToRSV در باغات درختان میوه هسته دار هلو، آلو، گوجه و زردآلو در استان های فارس و گلستان در طی سال های 1387 و 1388 ، تعداد 414 نمونه به صورت کاملا ...  بیشتر

دامنه میزبانی و برخی مشخصات مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس موزائیک یونجه در استان کرمان

فاطمه منگلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 179-189

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28655

چکیده
  ویروس موزائیک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AlMV) یکی از مهم ترین ویروس های یونجه در سرتاسر دنیاست. به منظور مطالعه جدایه های این ویروس در استان کرمان، در طی سالهای 1386 تا 1387 از 514 بوته یونجه با علائم موزائیک، زردی، تاولی شدن سطوح برگ ها، بدشکلی و پیچیدگی و 66 بوته سیب زمینی با علائم زرد ابلقی (Calico)، در شهرستان های مختلف استان کرمان نمونه برداری به عمل ...  بیشتر