c3518cb17d976b8
تأثیر فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ روغن معدنی بر پارامترهای زیستی سفید بالک گلخانه(Trialeurodes vaporariorum)

بهاره شاه محمدی حیدری؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 131-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.339946.1007001

چکیده
  سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood یکی از آفات مهم گلخانه در دنیا و ایران بوده که سالانه خسارت هنگفتی بر محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این تحقیق، تأثیر غلظت کشنده 50 درصد (2 در هزار) فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ (EC) به روش غوطه‌ورکردن برگ روی پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

بررسی تحمل رقم‌ها و لاین‌های گندم نسبت به Schizaphis graminum شتۀ سبز گندم و بررسی پارامتر‌های جدول زندگی آن

محسن محمدی انایی؛ مریم پهلوان یلی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.230991.1006777

چکیده
  در این تحقیق برخی فراسنجه (پارامتر)های جدول زندگی شتۀ سبز گندم، (Rondani) Schizaphis graminum،روی رقم‌های یاواراس، بهار، اکبری، پیشتاز و امید و لاین (رگه)­های گندم R1-10، R3-16، R3-17 و R2-9 در شرایط آزمایشگاهی، طی سال 1395 با بررسی بقا و باروری روزانۀ شته درون قفس­های بوته­ای بررسی شد. همچنین میزان تحمل رقم‌ها و لاین­های نامبرده به شته بر پایۀ میزان ...  بیشتر

تأثیر شیوه ‏های مختلف کاربرد ورمی کمپوست بر جمعیت بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.; Gelechiidae)

عباس پیمانی فروشانی؛ نفیسه پورجواد

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.209718.1006719

چکیده
  استفاده از کودهای آلی با تغییر در سرعت رشد و نمو و فیزیولوژی گیاه، می­تواند رابطه‌های بین گیاه و گیاهخواران را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر کاربرد کود ورمی­کمپوست به دو صورت جامد و عصارۀ آبی (تی‌کمپوست) در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر ترجیح میزبانی، بقا و فراسنجه­های جدول زندگی باروری بید ­گوجه­فرنگی Tuta absoluta بررسی ...  بیشتر

تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 241-248

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57379

چکیده
  در این تحقیق تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة Lolium perenne حاوی قارچ اندوفایتEpichloe festucae  در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر فراسنجه‌های جدول زندگی- باروری و طول مراحل مختلف زندگی پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. تیمارها شامل بسترهای کشت دارای 5/1 و 5/3 درصد بقایای گیاهی دارای اندوفایت، و 5/1 و 5/3 درصد بقایای ...  بیشتر

زیست‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی پنج گونۀ مختلف مرکبات

آیدا قدرتی؛ پرویز شیشه‌بر؛ فرحان کچیلی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 213-220

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53493

چکیده
  زیست‌شناسی سفیدبالک یاس، Takahashi)) Aleuroclava jasmini روی پنج گونه نارنگی، پرتقال، گریپ فروت، لیمو و نارنج در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط دمایی 1±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دورۀ روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت بررسی شد. میانگین طول دورۀ رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی نارنگی، پرتقال، گریپ فروت و لیمو به‌ترتیب برابر با 31/0±62/25، 34/0±38/28، ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 221-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53496

چکیده
  شتۀ نارون با تغذیه و ترشح مقادیر زیادی عسلک به درختان نارون و به‌ویژه به فضای سبز شهری خسارت می‌زند. برای مطالعۀ ویژگی‌های زیستی و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرکرد در دو سال متوالی و به‌صورت هفتگی از درختان آلوده در دو محل نمونه‌برداری شد. برای تعیین فراسنجه‌های مهم جدول زندگی باروری شتۀTinocallis nevskyi Remaudiere, Quednau and Heie  در شرایط ...  بیشتر

پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف

حمیدرضا صراف معیری؛ حسین پور عسگری؛ اورنگ کاوسی؛ مریم راشکی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 329-336

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53509

چکیده
  کنۀ میوۀ خشک (L) Carpoglyphus lactisعلاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به‌ویژه خشکبار به‌شمار می‌رود، به عنوان یک طعمۀ جایگزین برای پرورش انبوه کنه‌های شکارگر به‌صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنۀ میوۀ خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20 و 25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 ...  بیشتر

زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28642

چکیده
  زیست‌ شناسی کنه تارتن توت فرنگی،Tetranychus turkestani روی خیار، کدو‌مسمایی و خربزه تحت شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره پیش از بلوغ کنه ماده روی خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 14/0±73/7، 24/0±27/8 و 36/0±54/9 روز بود. میزان مرگ و میر مراحل نابالغ روی گیاهان ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 209-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24328

چکیده
  برای کسب اطلاعاتی دقیق در مورد توان تولیدمثلی کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze و مقایسه آن با توان تولیدمثل شته سیاه باقلا، Scopoli Aphis fabae، جدول زیستی باروری این دو حشره در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده (دمای C?1± 23) مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های خام جدول زندگی با مدل اویلر-‌‌لوتکا تجزیه شد. برای محاسبه خطای استاندارد پارامتر‌های رشدی جمعیت و تولید ...  بیشتر

مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی

هاله خداوردی؛ احد صحرا گرد؛ مسعود امیر معافی؛ جعفر محقق نیشابوری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) از آفات مهم گیاهان زراعی مانند پنبه، شبدر، یونجه، چغندر قند و سبزیجات به شمار می‏رود و لاروهای آن از 40 خانواده از گیاهان مهم اغلب اقتصادی تغذیه می‌کنند. جدول زندگی برگخوار مصری پنبه S. littoralis روی غذای مصنوعی در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و طول روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت مطالعه شد. داده‏های ...  بیشتر