c3518cb17d976b8
ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae و (Hym.: Ichneumonidae) Venturia canescens پرورش یافته روی جمیعت‌های مختلف بیدآرد Ephestia kuehniella

نازنین حاتمی مزینانی؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338990.1006998

چکیده
  گونه‌های جنس Trichogramma و همچنین گونه Venturia canescens از جمله پارازیتوئیدهای رایجی هستند که در انسکتاریوم‌ها روی تخم بید‌آرد Ephestia kuehniella پرورش داده می‌شوند. کیفیت دشمن طبیعی ، ارتباط مستقیمی با کیفیت میزبان واسط مورد استفاده در پرورش دارد. هدف اصلی ، مقایسه کیفیت دشمن طبیعی پرورش یافته روی نمونه (جمعیت)های مختلف پروانه بید‌آرد می‌باشد. ...  بیشتر

شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره‌ای هگزامرین (Hexamerin) در حشرات دیاپوزی و غیر دیاپوزی سن گندم Eurygaster integriceps

زینب البرزی؛ علیرضا بندانی؛ احمد عاشوری؛ ماریا دالرس پیولاکس

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 255-271

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.350070.1007011

چکیده
  دیاپوز یک سازگاری فیزیولوژیکی است که امکان بقای موجود زنده تحت شرایط سخت را فراهم می‌کند. سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutellaridae)، آفت کلیدی گندم و جو و حشره‌ای تک نسلی است که چرخه زندگی این آفت دارای دو فاز متفاوت است، فاز تولیدمثلی و دیاپوز مرحله بالغ. در این پژوهش الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره‌ای هگزامرین در اجسام چربی حشرات ماده ...  بیشتر

تاثیرات دز زیرکشنده ایمیداکلوپرید بر واکنش پذیری زنبور عسل معمولیApis mellifera

سحر دلکش رودسری؛ سید حسین گلدانساز؛ خلیل طالبی جهرمی؛ احمد عاشوری؛ چارلز ابرامسون

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.305899.1006947

چکیده
  ایمیداکلوپرید حشره‌کشی از گروه نئونیکوتینوئیدها که برای کنترل آفات کشاورزی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حشره‌کش می‌تواند علاوه بر تاثیر بر روی حشرات آفت روی حشرات مفید از جمله زنبور عسل (Apis mellifera) تاثیر بگذارد. از آنجایی که یادگیری و حافظه، نقش مهمی در رفتار و ارتباط اجتماعی زنبور عسل دارد، هدف از این تحقیق بررسی ...  بیشتر

تأثیر رنگ بر پذیرش میزبان دو جمعیت تک‌جنسی و دوجنسی Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)

فاطمه فارسی؛ سمیه رحیمی کلده؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 161-168

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.225341.1006755

چکیده
  زنبور انگلواره با نام علمی پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) از پرکاربردترین انگلواره‌های تخم بال پولک‌داران زیانبار در جهان است. این‌گونه دو شیوۀ تولیدمثلی، دوجنسی و بکر-ماده­زایی دارد. جمعیت بکر ماده‌زا آلوده به‌نوعی باکتری همزیست به نام ولباخیا است. رنگ‌ یکی از عامل‌های تأثیرگذار بر رفتار تخم‌ریزی در برخی از ...  بیشتر

فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57383

چکیده
  شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، یک آفت جهانی خطرناک برای محصولات خانواده چلیپائیان به حساب می‌آید. این آفت در مناطق مختلف به حشره‌کش‌های شیمیایی متفاوت و حتی برخی سویه‌های باکتری Bacillus thuringiensis مقاومت نشان داده است. در راستای مدیریت جمعیت این آفت، شناخت ویژگی‌های رشدی جمعیت آن روی میزبان‌های مختلف گیاهی یکی از اقدامات ...  بیشتر

تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53503

چکیده
  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب‌پرۀ پشت‌الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان‌های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال‌های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقۀ زیستی)،Apanteles sp.  (کرج و اصفهان)، ...  بیشتر