c3518cb17d976b8
مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی

شیوا اصولی؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد مقدم؛ رحیم تیشه زن

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  ویژگی‌های زیستی کنه‌ تارتن دو لکه‌ای T. urticae Koch در پرورش آن بر روی نه رقم گوجه فرنگی (7رقم زراعی و 2رقم گلخانه‌ای)، در شرایط آزمایشگاهی با دمای ‍C‍?1±27، رطوبت نسبی5 ±65 درصد و دوره‌ی نوری 16:8ساعت (L:D) با استفاده از روش دیسک‌های برگی در مرحله‌ میوه‌دهی، بررسی گردید. در این مطالعه اثرات تغذیه از ارقام گوجه فرنگی مشتمل بر لانگ شلف لایف، ...  بیشتر

بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری

علیرضا صیداوی؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا بیژن نیا

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد پانزده هیبرید کرم ابریشم Bombyx mori در شرایط طبیعی پرورش در سطح مزرعه و نیز تعیین میزان مقاومت این هیبریدها به ویروس پلی‌هیدروسیس‌هسته‌ای، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پانزده تیمار و پنج تکرار برای هر یک از دو محیط مزرعه و آلوده به عامل بیماری گراسری اجرا شد. تیمارها شامل دوازده هیبرید جدید Xinhang1×Koming1، Xinhang1×Koming2، ...  بیشتر

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  طی سال‌های 1381 تا 1383 باغات خرمای متعددی در جنوب استان کرمان مورد بازدید قرار گرفت. علائم بیماری خشکیدگی برگ درختان خرما بصورت نوارهای قهوه‌ای روشن که از انتهای نوک برگ شروع و بطرف دمبرگ در حال توسعه بودند مشاهده گردید. جهت تشخیص عامل بیماری، بافت‌های آلوده ابتدا با هیپوکلریت سدیم (%05/0) ضدعفونی سطحی و سپس روی محیط کشت سیب‌زمینی، دکستروز ...  بیشتر

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  شناسایی شرایط محیطی بهینه و فاکتورهای موثر در ‌رشد و اسپورزائی قارچهای بیمارگر حشرات در تولید انبوه و بکارگیری آنها ضروری است. در این راستا، در تحقیق حاضر اثر چند محیط کشت مایع و جامد روی رشد قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها روی B. bassiana نشان داد که اثر نور (0001/0=p)، محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) و اثر متقابل ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه

حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  بیماری برق‌زدگی نخود که در اثرDidymella rabiei ایجاد می‌شود، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. آلودگی اولیه به این بیماری عمدتاً از بذور و بقایای گیاهی آلوده بوده و آلودگی ثانویه به وسیله اسپورهای غیرجنسی قارچ که روی اندام‌های هوایی گیاه قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود. در بررسی‌های آزمایشگاهی اثرات قارچ‌کش‌های کاپتان، ...  بیشتر

تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller)

قدرت اله صباحی؛ منصور شاکری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق سعی شده تا میزان تأثیر حذف پرچم گل بر کاهش میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور طرحی تحقیقاتی در سال های 1383و 1384 در دو استان مرکزی (ساوه) و یزد (میبد و عقدا ) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تیمار ( حذف پرچم کلیه گل‌ها، حذف پرچم گل‌های اولیه و بدون حذف پرچم) شامل سه تکرار و در دو باغ برای هر ...  بیشتر

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب ...  بیشتر

تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد

میترا معزی پور؛ مریم کفیل؛ حسین اللهیاری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  کرم گلوگاه انار، آفت کلیدی باغ های انار در ایران است. زنبورهای تریکوگراما یکی از عوامل اصلی کنترل بیولوژیک این آفت در سطح باغ‌ها هستند که می‌توانند به شکل مؤثری در مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، استفاده شوند. تغییر رفتار پارازیتیسم نسل سوم پرورش آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko، نسبت به تغییرات انبوهی تخم میزبان واسط آزمایشگاهی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia

مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ مریم نبی زاده

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  کنترل بیولوژیکی بیماری‌های ناشی از Rhizoctonia solani به عنوان یک روش جایگزین مواد شیمیایی مورد توجه و مطالعات وسیعی قرار گرفته است. باکتری Burkholderia (Pseudomonas) cepacia از جمله گونه‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. باکتری B. cepacia به عنوان یک نماتد کش بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به ثبت رسیده است. براساس تحقیقات ...  بیشتر

تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم

مهدی مهرابی کوشکی؛ دوستمراد ظفری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر جدایه‌های مختلف تریکودرما شامل Trichoderma Virens T65، T. virens T90، T. virens T96، T. virens T122، T. brevicompactum T146، T. koningiopsis T149، T. viridecens T150، T. koningii T77 و دو محصول بیولوژیک تجاری تریکودرمین‌بی و ساب‌تیلین در تحریک رشد گیاه در قالب طرح کاملا" تصادفی به روش پوشش بذری در گلخانه بررسی شد. مایه تلقیح جدایه‌های تریکودرما به طور متوسط 107 کنیدیوم روی ...  بیشتر