c3518cb17d976b8
ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae و (Hym.: Ichneumonidae) Venturia canescens پرورش یافته روی جمیعت‌های مختلف بیدآرد Ephestia kuehniella

نازنین حاتمی مزینانی؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338990.1006998

چکیده
  گونه‌های جنس Trichogramma و همچنین گونه Venturia canescens از جمله پارازیتوئیدهای رایجی هستند که در انسکتاریوم‌ها روی تخم بید‌آرد Ephestia kuehniella پرورش داده می‌شوند. کیفیت دشمن طبیعی ، ارتباط مستقیمی با کیفیت میزبان واسط مورد استفاده در پرورش دارد. هدف اصلی ، مقایسه کیفیت دشمن طبیعی پرورش یافته روی نمونه (جمعیت)های مختلف پروانه بید‌آرد می‌باشد. ...  بیشتر

تاثیرات دز زیرکشنده ایمیداکلوپرید بر واکنش پذیری زنبور عسل معمولیApis mellifera

سحر دلکش رودسری؛ سید حسین گلدانساز؛ خلیل طالبی جهرمی؛ احمد عاشوری؛ چارلز ابرامسون

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.305899.1006947

چکیده
  ایمیداکلوپرید حشره‌کشی از گروه نئونیکوتینوئیدها که برای کنترل آفات کشاورزی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حشره‌کش می‌تواند علاوه بر تاثیر بر روی حشرات آفت روی حشرات مفید از جمله زنبور عسل (Apis mellifera) تاثیر بگذارد. از آنجایی که یادگیری و حافظه، نقش مهمی در رفتار و ارتباط اجتماعی زنبور عسل دارد، هدف از این تحقیق بررسی ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی دوجنسی دو جمعیت: باغی، و انباری، زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه باقری؛ سید حسین گلدانساز؛ محمود سوفباف سرجمعی

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.271207.1006871

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae یک آفت پلی فاژ در سرتاسر جهان است و در ایران این آفت هر ساله خسارت قابل توجهی را در باغ های انار ایجاد می کند. Venturia canescens یکی از پارازیتوئیدهای لارو این آفت است که به عنوان پارازیتوئید برخی آفات انباری نیز شناخته می شود. در پژوهش حاضر پارامترهای دموگرافی دو جمعیت از این زنبور جمع آوری شده: از باغ های انار، ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.259872.1006852

چکیده
  کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae، مهم‌ترین آفت انار در ایران و از مؤثر‌ترین عامل‏های تهدیدکنندۀ صادرات این محصول محسوب می‌شود ولی پژوهش‌های کمی روی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های آن در کشور انجام شده است. ازاین‌روی به‌منظور افزایش آگاهی از ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های این آفت، انارهای آلودۀ رقم‏های مختلف از دوازده استان کشور ...  بیشتر

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.232203.1006781

چکیده
  پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می‌تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به‌عنوان غذا استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش‌هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum،Tetranychus urticae وAphis gossypii  تحت تأثیر گیاهخواری افراد هم‌گونه روی گیاه خیار قرار می‌گیرد، و اینکه ...  بیشتر