c3518cb17d976b8
اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه بومی روی Magnaporthe grisea،عامل بلاست برنج در آزمایشگاه

سیده بهاره احمدی تولمی؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ سید اکبر خداپرست؛ نادر حسن زاده؛ فریدون پاداشت دهکایی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در این بررسی اثرات‌ ضد قارچی‌ عصاره شش‌ گیاه‌ بومی‌ و خودرو شامل آقطی‌، زیتون‌ تلخ‌، سرخس‌، گندواش‌، هفت بند و مرزه‌ روی‌ Magnaporthe grisea، عامل‌ بیماری‌ بلاست‌ برنج‌ در شرایط‌ آزمایشگاهی‌ انجام شد. تأثیر عصاره‌های‌ الکلی‌ (اتانلی‌ و متانولی‌) برگ‌های‌ تازه‌ جمع‌آوری‌ شده‌ در جلوگیری‌ از رشد شعاعی ‌میسلیوم‌ قارچ‌ در ...  بیشتر

تأثیرات جانبی چهار آفت‌کش ایمیداکلوپرید، دیکلرووس،پیمتروزین و آبامکتین بر سن شکاری Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)

قدرت اله صباحی؛ علی اصغر کوثری؛ احمد عاشوری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور تعیین تأثیر چهار آفت‌کش ایمیداکلوپرید، دیکلرووس، پیمتروزین و آبامکتین بر مرگ و میر پوره‌ها و تولید مثل حشرات کامل سن شکاریOrius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae) آفت‌کش‌ها در بالاترین دز توصیه شده روی حساس‌ترین مرحله رشدی حشره (پوره سن یک) به کار رفتند. زیست‌سنجی با استفاده از روش قفس در شرایط کنترل شده با دمای ?C 1±27، رطوبت نسبی ...  بیشتر

شناسایی قارچ‌های میکوریزآربسکولار در درختان نارنگی کینو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پیوند شده برروی پایه رافلمون با استفاده ازتکنیک واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

محمد حسین شمشیری؛ بو پیندار سینگ

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  درختان نارنگی کینو دوساله پیوندشده بروی پایه رافلمون با جدایه‌های مختلفی ازقارچ میکوریزآربسکولار شامل Glomus manihotis, Gigaspora gigantean, Glomus mosseae بصورت جداگانه و مخلوط مایه‌کوبی گردیدند. پنج پرایمر اختصاصی جنس‌های Glomus و Gigaspora به نام‌های VANS1, NS21, NS61 VAGLO و VAGIGA پس از ساخت و با استفاده از DNA استخراج شده از ریشه‌های آلوده به میکوریزآربسکولار با استفاده ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

حسن ملکی زیارتی؛ نواز اله صاحبانی؛ کامران رهنما

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه‌های سازگاری رویشی

سید امین علیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ حشمت اله امینیان؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در سال 1384، 35 جدایه قارچ Gibberella intermedia (با آنامورفFusarium proliferatum)، به عنوان عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران، از نظر تنوع در گروه‌های سازگاری رویشی مورد بررسی قرار گرفتند. از جهش‌یافته‌های nit (فاقد قدرت استفاده از نیترات) برای شناسایی و ارزیابی این گروه‌ها استفاده شد. از سه جدایه روی محیط‌های حاوی 1، 3 و 5 درصد کلرات پتاسیم ...  بیشتر

شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره‌ای از خصوصیات آن

محمدرضا محمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طی فصل زراعی سال 1382 تعداد 231 نمونه برگی از ذرت‌های آلوده به ویروس و دارای علایم موزائیک و در مواردی علایم موزائیک همراه با کوتولگی، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری گردید. با استفاده از آنتی‌سرم‌های پلی‌کلونال چهار پوتی‌ویروس MDMV،SCMV ، SrMV وJGMV بر روی نمونه‌ها آزمون‌های سرولوژیکیDAS-ELISA ، DIBA و TPIA انجام گردید. در پایان، ...  بیشتر

بررسی کارآیی برخی روش‌های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار

ناهید معرف زاده؛ مجتبی محمدی؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  بیماری آتشک با عامل باکتریایی Erwinia amylovora از بیماری‌های مهم میوه‌های دانه‌دار محسوب می‌شود. این بیماری طی سال‌های گذشته خسارت‌های هنگفتی به باغ‌های میوه دانه‌دار ایران تحمیل نموده است. استفاده از روش‌های دقیق و قابل اطمینان جهت شناسایی و ردیابی به موقع بیمارگر، به کنترل زود هنگام و جلوگیری از گسترش بیماری و حذف درختان آلوده کمک ...  بیشتر

بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ جواد زاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ علیرضا بندانی؛ فهیمه نیاستی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ‌های زیتون شمال ایران می‌باشد. نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده‌ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می‌باشد. در این‌آزمایش میکرواسکلروت‌هایVerticillium ...  بیشتر

بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ کیوان غضنفری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  چهل جدایه تک اسپور Magnaporthe grisea، به منظور شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و تعیین تنوع ژنتیکی بر اساس انگشت نگاری DNA به روش rep-PCR در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سال‌های 1382-1384 از تعدادی علف هرز تیره گرامینه شامل علف انگشتی (Digitaria sanguinalis)، ارزن دم روباهی (Setaria italica)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و علف هرز نامعلوم جمع‌آوری گردیدند و در کلکسیون ...  بیشتر

وضعیت باروری و پراکنش آلل‌های تیپ آمیزشی در جمعیت قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگی درختان شاه‌بلوط در استان گیلان

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ سالار جمالی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی جدایه‌های قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگی درختان شاه‌بلوط، چهار ناحیه در دو منطقه اصلی رویش این درخت در شفت (شامل ویسرود، طالقان و بابارکاب) و رضوانشهر (شامل دوران) در استان گیلان نمونه‌برداری شد. وضعیت باروری در 54 جدایه بدست آمده از این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و تیپ آمیزشی آنها معلوم گردید. ...  بیشتر

مطالعه رابطه میزان بیماری بلاست برنج در مراحل مختلف رشد‌ با خسارت محصول در شرایط آلودگی طبیعی در استان گیلان (رشت)

فریدون پاداشت دهکایی؛ مجید نحوی؛ منوچهر ایزدیار؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پور فرهنگ

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  برای تعیین خسارت محصول برنج ناشی از بیماری بلاست (Magnaporthe grisea) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی مزرعه‌ای در مؤسسه تحقیقات برنج ایران، رشت اجرا گردید. رقم برنج بومی هاشمی در کرت‌هایی به ابعاد 4×3 متر و در چهار تکرار برای هر مرحله از ارزیابی(تیمار) نشاکاری گردید. سپس در مراحل 40 و 50 روز پس از نشاکاری، 15 و 25 روز پس از ظهور خوشه و همزمان با برداشت، ...  بیشتر

بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ جواد زاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ علیرضا بندانی؛ فهیمه نیاستی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان 2000 گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در 32 تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد میکرواسکلروت در هر ...  بیشتر